Articles in Control Magazine

Download our regular contributions to Control Magazine.

Issue 30, March 2012
Issue 29, January 2012
Issue 28, December 2011
Issue 27, November 2011
Issue 26, August 2011
Issue 25, July 2011
Issue 24, April 2011
Issue 23, February 2011
Issue 22, January 2011
Issue 21, November 2010
Issue 20, October 2010
Issue 18, June 2010
Issue 17, April 2010
Issue 16, January 2010

Control International Edition July 2011
Control International Edition March 2011
Control International Edition April 2010
Control International Edition August 2010 

About GATE

GATE final publication 2012
Results from the GATE research project
a 75 page overview (pfd 4.7 Mb)

GATE Magazine 2010
a 36-page overview of the GATE project (pdf 5.3 Mb

Research themes:
Theme 1: Modeling the virtual World
Theme 2: Virtual characters
Theme 3: Interacting with the world
Theme 4: Learning with simulated worlds

Pilots:
Pilot Education Story Box
Pilot Education Carkit
Pilot Safety Crisis management
Pilot Healthcare Scottie
Pilot Healthcare Wiihabilitainment

Knowledge Transfer Projects:
Sound Design 
CIGA 
Agecis 
CycART 
VidART
Motion Controller
Compliance
Mobile Learning
Glengarry Glen Ross
CASSIB
EIS
Enriching Geo-Specific Terrain
Pedestrian and Vehicle Traffic Interactions
Semantic Building Blocks for Declarative Virtual World Creation 
Computer Animation for Social Signals and Interactive Behaviors

Address

Center for Advanced Gaming and Simulation
Department of Information and Computing Sciences
Utrecht University
P.O. Box 80089
3508 TB Utrecht
The Netherlands
Tel +31 30 2537088

Acknowledgement

 ICTRegie is a compact, independent organisation consisting of a Supervisory Board, an Advisory Council, a director and a bureau. The Minister of Economic Affairs, and the Minister of Education, Culture and Science bear the political responsibility for ICTRegie. The organisation is supported by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and SenterNovem.

GATE-project is officieel van start gegaan
Het onderzoeksprogramma ‘Game research for Training and Entertainment’ is deze maand officieel van start gegaan. Alle acht betrokken partners hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het GATE-programma moet Nederland op de kaart gezet worden als een internationale topspeler op het gebied van gameresearch voor trainingssimulatie en entertainment. Naast onderzoek richt dit programma zich op kennisoverdracht naar MKB-bedrijven en het uitvoeren van pilots die de potentie van ‘serious gaming’ zullen tonen.

Het GATE-programma gaat virtuele werelden creëren met een zodanige mate van realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk worden. De artistieke kant en de fun factor worden hier nadrukkelijk in meegenomen.

Concurrerende voorsprong
De creatieve industrie is één van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie. Een sterk groeiende component daarbinnen is gaming. Gaming gaat veel verder dan computergames. Er bestaat een grote markt van gaming- en simulatietoepassingen in relevante maatschappelijke en economische sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en openbare dienstverlening. Vooral het MKB is zeer actief in deze sector. Mede dankzij het GATE-programma krijgt de gaming- en entertainmentindustrie in Nederland een internationaal concurrerende voorsprong en kan het aantal toepassingen en de kosteneffectiviteit van leerprocessen en trainingssimulatie sterk worden vergroot.

Samenwerking
Het GATE-programma wordt uitgevoerd door een consortium van acht partners: Universiteit Utrecht (penvoerder), TNO, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Nederland Breedbandland, Waag Society en Thales, op uitnodiging van het Ministerie van OC&W en gesteund door ICT Regie. Behalve deze acht partners zullen MKB-bedrijven participeren. Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar, bovenop de 9 miljoen eigen inbreng van de deelnemende instellingen.

Meer informatie
Peter van der Wilt, persvoorlichter Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl .