Articles in Control Magazine

Download our regular contributions to Control Magazine.

Issue 30, March 2012
Issue 29, January 2012
Issue 28, December 2011
Issue 27, November 2011
Issue 26, August 2011
Issue 25, July 2011
Issue 24, April 2011
Issue 23, February 2011
Issue 22, January 2011
Issue 21, November 2010
Issue 20, October 2010
Issue 18, June 2010
Issue 17, April 2010
Issue 16, January 2010

Control International Edition July 2011
Control International Edition March 2011
Control International Edition April 2010
Control International Edition August 2010 

About GATE

GATE final publication 2012
Results from the GATE research project
a 75 page overview (pfd 4.7 Mb)

GATE Magazine 2010
a 36-page overview of the GATE project (pdf 5.3 Mb

Research themes:
Theme 1: Modeling the virtual World
Theme 2: Virtual characters
Theme 3: Interacting with the world
Theme 4: Learning with simulated worlds

Pilots:
Pilot Education Story Box
Pilot Education Carkit
Pilot Safety Crisis management
Pilot Healthcare Scottie
Pilot Healthcare Wiihabilitainment

Knowledge Transfer Projects:
Sound Design 
CIGA 
Agecis 
CycART 
VidART
Motion Controller
Compliance
Mobile Learning
Glengarry Glen Ross
CASSIB
EIS
Enriching Geo-Specific Terrain
Pedestrian and Vehicle Traffic Interactions
Semantic Building Blocks for Declarative Virtual World Creation 
Computer Animation for Social Signals and Interactive Behaviors

Address

Center for Advanced Gaming and Simulation
Department of Information and Computing Sciences
Utrecht University
P.O. Box 80089
3508 TB Utrecht
The Netherlands
Tel +31 30 2537088

Acknowledgement

 ICTRegie is a compact, independent organisation consisting of a Supervisory Board, an Advisory Council, a director and a bureau. The Minister of Economic Affairs, and the Minister of Education, Culture and Science bear the political responsibility for ICTRegie. The organisation is supported by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and SenterNovem.

Symposium "Games als wetenschap"

Op woensdag 21 november wordt door het Center for Advanced Gaming and Simulation (AGS) een symposium georganiseerd ter gelegenheid van de officiële start van GATE (Game research for Training and Entertainment).

In dit programma werken nationale onderzoeksinstituten en bedrijven vanuit een grote diversiteit aan disciplines samen aan de verdere ontwikkeling en innovatie van games, zowel  voor entertainment doeleinden, als voor toepassing in het onderwijs, de gezondheidszorg en defensie en veiligheid. GATE is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit ICTRegie.

Het symposium bestaat uit een viertal inleidende lezingen waarin game-research wordt belicht vanuit het academisch perspectief, het belang vaan toepassingen, de rol van game-design, en vanuit het perspectief van de overheid

Vervolgens zal een bloemlezing worden gegeven van aan GATE gerelateerd onderzoek.

Datum woensdag 21 november 2007
Tijd      13.00 tot 18.00 uur
Locatie Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht
http://www.louishartloopercomplex.nl/

Programma

 
Dagvoorzitter: Prof. dr. Mark Overmars
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur

Opening - Welkom
Prof. dr. Mark Overmars

13.05 uur Games als wetenschap: een academisch perspectief
Mevr. mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
13.20 uur

Spel zonder grenzen
Prof. Dr. Peter Werkhoven, directeur Kennis TNO Defensie en Veiligheid

13.35 uur

Games, Uitdagingen op het gebied van design
Drs. Jeroen van Mastrigt, lector Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

13.50 uur

Games, Meer dan kinderspel
Prof. dr. Martin Rem, directeur ICT Regie

14.05 uur

GATE: een overzicht
Dr. Alma Schaafstal, TNO

14.20 uur        

Dijk Patrouille: een serious game voor beroepstraining of Droge voeten in de polder
Dr. ir. Rafael Bidarra, Technische Universiteit Delft

14.35 uur

Bang in een virtuele parkeergarage. Affectieve kwaliteiten van 3D-omgevingen.
Drs. Joske Houtkamp, Universiteit Utrecht

14.50 uur

Navigatie- en manipulatieacties voor virtuele karakters in een 3D-omgeving
Dr. Arjan Egges, Universiteit Utrecht

15.05 uur

Natuurlijk bewegingsgedrag ! ?
Dr. Nico Delleman, TNO

15.20 uur Pauze
15.40 uur

Het Toets-Brein Continuum: Over het Aansturen van Game & Entertainment Omgevingen
Prof. dr. ir. Anton Nijholt, Universiteit Twente

15.55 uur

Kijk mam, zonder handen
Dr. Jan van Erp, TNO

16.10 uur

Voorbij de magische cirkel
Dr. Marinka Copier, Universiteit Utrecht

16.25 uur

Mumble
Drs. Janine Huizenga en drs. Dick van Dijk, Waag Society

16.40 uur

An Approach to Serious Game Design
Micah Hrehovcsik, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

16.55 uur

Sluiting  
Prof. dr. Mark Overmars

17.00 – 18.00  BORREL