Articles in Control Magazine

Download our regular contributions to Control Magazine.

Issue 30, March 2012
Issue 29, January 2012
Issue 28, December 2011
Issue 27, November 2011
Issue 26, August 2011
Issue 25, July 2011
Issue 24, April 2011
Issue 23, February 2011
Issue 22, January 2011
Issue 21, November 2010
Issue 20, October 2010
Issue 18, June 2010
Issue 17, April 2010
Issue 16, January 2010

Control International Edition July 2011
Control International Edition March 2011
Control International Edition April 2010
Control International Edition August 2010 

About GATE

GATE final publication 2012
Results from the GATE research project
a 75 page overview (pfd 4.7 Mb)

GATE Magazine 2010
a 36-page overview of the GATE project (pdf 5.3 Mb

Research themes:
Theme 1: Modeling the virtual World
Theme 2: Virtual characters
Theme 3: Interacting with the world
Theme 4: Learning with simulated worlds

Pilots:
Pilot Education Story Box
Pilot Education Carkit
Pilot Safety Crisis management
Pilot Healthcare Scottie
Pilot Healthcare Wiihabilitainment

Knowledge Transfer Projects:
Sound Design 
CIGA 
Agecis 
CycART 
VidART
Motion Controller
Compliance
Mobile Learning
Glengarry Glen Ross
CASSIB
EIS
Enriching Geo-Specific Terrain
Pedestrian and Vehicle Traffic Interactions
Semantic Building Blocks for Declarative Virtual World Creation 
Computer Animation for Social Signals and Interactive Behaviors

Address

Center for Advanced Gaming and Simulation
Department of Information and Computing Sciences
Utrecht University
P.O. Box 80089
3508 TB Utrecht
The Netherlands
Tel +31 30 2537088

Acknowledgement

 ICTRegie is a compact, independent organisation consisting of a Supervisory Board, an Advisory Council, a director and a bureau. The Minister of Economic Affairs, and the Minister of Education, Culture and Science bear the political responsibility for ICTRegie. The organisation is supported by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) and SenterNovem.

19 GATE PhD candidates

1 november 2011

Succesvol ‘gameproject' gaat laatste halfjaar in.

19 promoties in verband met het GATE-project

In het onderzoeksprogramma GATE - ‘Game research for Training and Entertainment' worden de komende tijd individuele onderzoeksprojecten afgerond met een promotie. Alle zeven betrokken partners hebben sinds oktober 2007 intensief aan het project gewerkt. Met het GATE-programma is Nederland op de kaart gezet als een internationale topspeler op het gebied van gameresearch voor training, simulatie, en entertainment. Naast onderzoek heeft dit programma zich ook gericht op kennisoverdracht naar MKB-bedrijven en het uitvoeren van innovatieve pilots die de potentie van ‘serious gaming' hebben getoond.

Het GATE-programma heeft virtuele werelden gecreëerd met een zodanige mate van realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk zijn geworden. De artistieke kant en de fun factor werden hierin nadrukkelijk meegenomen.

Promoties
Onderzoekers binnen het GATE programma hebben vier jaar gewerkt aan de verschillende deelprojecten. In september heeft de eerste promotie in het kader van GATE plaatsgevonden bij Universiteit Twente, Herwin van Welbergen met zijn proefschrift ‘Behavior Generation for Interpersonal Coordination with Virtual Humans'. In oktober en november promoveren er vier onderzoekers bij Universiteit Utrecht; Joost Westra met zijn proefschrift ‘Organizing Adaptation using Agents in Serious Games', Erik van der Spek met zijn proefschrift ‘ Experiments in Serious Game Design', Maaike Harbers met haar proefschrift  ‘Explaining agent behavior in virtual training' en Michal Sindlar met zijn proefschrift ‘In the Eye of the Beholder: Explaining Behavior through Mental State Attribution'. Ruben M. Smelik promoveert bij de Technische Universiteit in Delft met zijn proefschrift ‘A Declarative Approach to Procedural Generation of Virtual Worlds'. Dit zijn de eerste promoties in een reeks van in totaal 19 promoties. Het GATE project loopt nog tot april 2012.

Concurrerende voorsprong
De creatieve industrie is één van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie, en door het kabinet aangewezen als een topsector. Een sterk groeiende component daarbinnen is gaming. Gaming gaat veel verder dan computergames. Er bestaat een grote markt van gaming- en simulatietoepassingen in relevante maatschappelijke en economische sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en openbare dienstverlening. Vooral het MKB is zeer actief in deze sector. Mede dankzij het GATE-programma krijgt de gaming- en entertainmentindustrie in Nederland een internationaal concurrerende voorsprong en heeft het aantal toepassingen en de kosteneffectiviteit van leerprocessen en trainingssimulatie sterk vergroot.

Samenwerking
Het GATE-programma is uitgevoerd door een consortium van zeven partners: Universiteit Utrecht (penvoerder), TNO, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Waag Society en Thales, op uitnodiging van het Ministerie van OC&W en gesteund door NWO. Behalve deze zeven partners hebben twaalf MKB-bedrijven geparticipeerd in vijftien kennisoverdrachtprojecten. Het kabinet heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, bovenop de 9 miljoen eigen inbreng van de deelnemende instellingen.